Vrijwilligers- en leiding beleid:

Onze vereniging staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers en/of leiding. Hiervoor kan altijd contact opgenomen worden met het bestuur. De leidingteams stellen zelf hun team samen. Zij moeten immers goed samen kunnen werken. Wel draagt het bestuur en de groepsraad de verantwoordelijkheid voor de keuze van leiding en vrijwilligers voor haar jeugdleden en neemt hierin het uiteindelijke besluit. 

Om veiligheid en vertrouwen te waarborgen verloopt het aanmeldingsproces als volgt:

  • Nieuwe leiding en vrijwilligers worden voorgesteld aan de groepsbegeleider in een kennismakingsgesprek. Hierin worden referenties besproken en waar nodig benaderd.

  • Nieuwe leiding en vrijwilligers dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen voorleggen welke voor hun gratis aangevraagd kan worden.

  • Het bestuur en de leden van de groepsraad nemen het uiteindelijke besluit op basis van de voorgaande stappen.

  • Nieuwe leiding en vrijwilligers worden geacht kennis te nemen van de gedragscode en deze te volgen.